შეაფასეთ ყველაფერი!..

რევიუების #1 პორტალი საქართველოში

ლექსიკონი

 

ტერმინის ძებნა (მხოლოდ იმ ლექსიკონში რომელიც გამუქმებულია)
დაიწყოს შეიცავდეს ზუსტი ტერმინი

ლექსიკონი

ტერმინი განმარტება
Definition
ლექსიკონი: პოპულარული
ავტ.: Super User
Hits: 513
Establishment
ლექსიკონი: პოპულარული

საზოგადოების პრივილეგირებული ჯგუფი, აგრეთვე მთლიანად ხელისუფლებისა და მმართველობის სისტემა, რომლის მეშვეობითც ხორციელდება მმართველობა. ე.ი. გადამწყვეტ გავლენს ახდენს ეკონომიკის განვითარებაზე, იდეოლოგიისა და სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებაზე.

ავტ.: Super User
Hits: 519
ბუნწიაღი
ლექსიკონი: პოპულარული

ფლორის და ფაუნის ერთობლიობა. 

ავტ.: Tsisakura
Hits: 418
გლოსარიუმი
ლექსიკონი: პოპულარული
ავტ.: Super User
ისტაბლიშმენტი
ლექსიკონი: პოპულარული

საზოგადოების პრივილეგირებული ჯგუფი, აგრეთვე მთლიანად ხელისუფლებისა და მმართველობის სისტემა, რომლის მეშვეობითც ხორციელდება მმართველობა. ე.ი. გადამწყვეტ გავლენს ახდენს ეკონომიკის განვითარებაზე, იდეოლოგიისა და სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებაზე.

ავტ.: Super User
Hits: 642
კაბა
ლექსიკონი: პოპულარული

სატესტო ბლოგისთვის

ავტ.: გიორგი თოდუა
Hits: 276