შეაფასეთ ყველაფერი!..

რევიუების #1 პორტალი საქართველოში

ლექსიკონი

 

ტერმინის ძებნა (მხოლოდ იმ ლექსიკონში რომელიც გამუქმებულია)

ლექსიკონი

ტერმინი განმარტება
Definition
ლექსიკონი - პოპულარული
Hits - 921
სინონიმ(ებ)ი - დეფინიცია, განმარტება
Establishment
ლექსიკონი - პოპულარული

საზოგადოების პრივილეგირებული ჯგუფი, აგრეთვე მთლიანად ხელისუფლებისა და მმართველობის სისტემა, რომლის მეშვეობითც ხორციელდება მმართველობა. ე.ი. გადამწყვეტ გავლენს ახდენს ეკონომიკის განვითარებაზე, იდეოლოგიისა და სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებაზე.

Hits - 893
სინონიმ(ებ)ი - ისტაბლიშმენტი
ბუნწიაღი
ლექსიკონი - პოპულარული

ფლორის და ფაუნის ერთობლიობა. 

Hits - 716
სინონიმ(ებ)ი - ბუნების წიაღი
გლოსარიუმი
ლექსიკონი - პოპულარული
Hits - 179
სინონიმ(ებ)ი - განმარტებითი ლექსიკონი
ისტაბლიშმენტი
ლექსიკონი - პოპულარული

საზოგადოების პრივილეგირებული ჯგუფი, აგრეთვე მთლიანად ხელისუფლებისა და მმართველობის სისტემა, რომლის მეშვეობითც ხორციელდება მმართველობა. ე.ი. გადამწყვეტ გავლენს ახდენს ეკონომიკის განვითარებაზე, იდეოლოგიისა და სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებაზე.

Hits - 1322
სინონიმ(ებ)ი - Establishment
კაბა
ლექსიკონი - პოპულარული

სატესტო ბლოგისთვის

Hits - 591
სინონიმ(ებ)ი - კაბები