რევიუების #1 პორტალი საქართველოში

ფიტნეს კლუბები

დამატება
სულ 82 - ეკრანზეა 1 - 5-დან
« 1 2 3 4 5 ... »
მიმდევრობა
დეტალები
რეიტინგი
ოპიუმი
0   1   0   0
ქალაქი / დაბა
რეიტინგი 
 
8.0
გარემო 
 
9.0
ტრენაჟორები 
 
9.0
ინსტრუქტაჟი 
 
8.0
სიიაფე 
 
6.0
არენა
0   1   0   0
ქალაქი / დაბა
რეიტინგი 
 
8.0
გარემო 
 
10.0
ტრენაჟორები 
 
7.0
ინსტრუქტაჟი 
 
7.0
სისაიდი
0   1   0   0
ქალაქი / დაბა
რეიტინგი 
 
6.0
გარემო 
 
6.0
ტრენაჟორები 
 
5.0
ინსტრუქტაჟი 
 
6.0
სიიაფე 
 
7.0
სპარტა ფიტნესი
0   1   0   0
ქალაქი / დაბა
რეიტინგი 
 
5.3
გარემო 
 
7.0
ტრენაჟორები 
 
6.0
ინსტრუქტაჟი 
 
5.0
სიიაფე 
 
3.0
თ & ლ
0   1   0   0
ქალაქი / დაბა
რეიტინგი 
 
4.0
გარემო 
 
5.0
ტრენაჟორები 
 
3.0
ინსტრუქტაჟი 
 
4.0
სიიაფე 
 
4.0
სულ 82 - ეკრანზეა 1 - 5-დან
« 1 2 3 4 5 ... »

პოპულარულები

რეიტინგი 
 
8.0
გარემო 
 
9.0
ტრენაჟორები 
 
9.0
ინსტრუქტაჟი 
 
8.0
სიიაფე 
 
6.0
რეიტინგი 
 
8.0
გარემო 
 
10.0
ტრენაჟორები 
 
7.0
ინსტრუქტაჟი 
 
7.0
რეიტინგი 
 
4.0
გარემო 
 
5.0
ტრენაჟორები 
 
3.0
ინსტრუქტაჟი 
 
4.0
სიიაფე 
 
4.0
რეიტინგი 
 
6.0
გარემო 
 
6.0
ტრენაჟორები 
 
5.0
ინსტრუქტაჟი 
 
6.0
სიიაფე 
 
7.0
რეიტინგი 
 
5.3
გარემო 
 
7.0
ტრენაჟორები 
 
6.0
ინსტრუქტაჟი 
 
5.0
სიიაფე 
 
3.0