რევიუების #1 პორტალი საქართველოში

კომუნიკაციები

სულ 70 - ეკრანზეა 1 - 5-დან
« 1 2 3 4 5 ... »
მიმდევრობა
დეტალები
რეიტინგი
camex.ge
საფოსტო მომსახურება 0   2   0   0
რეიტინგი 
 
9.3
მიწოდების არეალი 
 
8.0
მიწოდების სიჩქარე 
 
9.0
მომსახურების ტარიფები 
 
10.0
კლიენტთა მომსახურება 
 
10.0
1234764_665005646889271_930954443_n.png
საფოსტო მომსახურება 0   1   0   0
რეიტინგი 
 
9.0
მიწოდების არეალი 
 
10.0
მიწოდების სიჩქარე 
 
10.0
მომსახურების ტარიფები 
 
6.0
კლიენტთა მომსახურება 
 
10.0
download.png
საფოსტო მომსახურება 0   1   0   0
რეიტინგი 
 
8.8
მიწოდების არეალი 
 
10.0
მიწოდების სიჩქარე 
 
7.0
მომსახურების ტარიფები 
 
10.0
კლიენტთა მომსახურება 
 
8.0
27367.png
ჯეოსელი რჩეული
მობილური ოპერატორები 0   1   0   0

მობილური ოპერატორები

რეიტინგი 
 
8.6
კავშირის უწყვეტობა 
 
9.0
ინტერნეტი 
 
8.5
ტარიფები 
 
7.4
კლიენტთა მომსახურება 
 
9.3
საქართველოს ფოსტა
საფოსტო მომსახურება 0   2   0   0
რეიტინგი 
 
8.3
მიწოდების არეალი 
 
9.0
მიწოდების სიჩქარე 
 
8.0
მომსახურების ტარიფები 
 
8.5
კლიენტთა მომსახურება 
 
7.5
სულ 70 - ეკრანზეა 1 - 5-დან
« 1 2 3 4 5 ... »

პოპულარულები

რეიტინგი 
 
8.6
კავშირის უწყვეტობა 
 
9.0
ინტერნეტი 
 
8.5
ტარიფები 
 
7.4
კლიენტთა მომსახურება 
 
9.3
რეიტინგი 
 
6.7
კავშირის უწყვეტობა 
 
5.1
ინტერნეტი 
 
7.2
ტარიფები 
 
8.4
კლიენტთა მომსახურება 
 
5.9
რეიტინგი 
 
6.9
კავშირის უწყვეტობა 
 
9.0
ინტერნეტი 
 
8.1
ტარიფები 
 
3.6
კლიენტთა მომსახურება 
 
6.8
რეიტინგი 
 
8.3
მიწოდების არეალი 
 
9.0
მიწოდების სიჩქარე 
 
8.0
მომსახურების ტარიფები 
 
8.5
კლიენტთა მომსახურება 
 
7.5
რეიტინგი 
 
7.4
სერვისის უწყვეტობა 
 
7.5
კავშირის სიჩქარე 
 
7.5
ტარიფები 
 
9.0
კლიენტთა მომსახურება 
 
5.5
რეიტინგი 
 
8.0
მიწოდების არეალი 
 
8.0
მიწოდების სიჩქარე 
 
7.0
მომსახურების ტარიფები 
 
8.0
კლიენტთა მომსახურება 
 
9.0
DHL
რეიტინგი 
 
9.0
მიწოდების არეალი 
 
10.0
მიწოდების სიჩქარე 
 
10.0
მომსახურების ტარიფები 
 
6.0
კლიენტთა მომსახურება 
 
10.0
რეიტინგი 
 
9.3
მიწოდების არეალი 
 
8.0
მიწოდების სიჩქარე 
 
9.0
მომსახურების ტარიფები 
 
10.0
კლიენტთა მომსახურება 
 
10.0