რევიუების #1 პორტალი საქართველოში

კონფიდენციალობა

კონფიდენციალობა

ჩვენ დავიცავთ თქვენ მონაცემებს მესამე პირთაგან გარდა იმ შემთხვევისა როცა კანონი გვავალდებულებს რომ ჩვენ მიერ თქვენი ინფორმაცია საჭიროებისამებრ გადაეცეს სახელმწიფო ორგანოებს ან ერთეულებს, მარეგულირებელ ორგანოებს ან ნებისმიერ სხვა პირს, მოქმედი კანონმდებლობის, რეგულაციების, სასამართლო განჩინების ან ოფიციალური მოთხოვნის, სახელმწიფო მარეგულირებელი ორგანოს გამოცემული ინსქტრუქციის საფუძველზე და მიზნების შესაბამისად ან მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე წარმართული ნებისმიერი მსგავსი პროცესის საფუძველზე.

 

 


ახალი ბლოგპოსტები