რევიუების #1 პორტალი საქართველოში

    • სასამართლო სისტემის გაჯანსაღებას
    • პოლიტიკური პირების გადადგომას
    • არაფერს, უბრალოდ ვუცხადებ სოლიდარობას დაღუპულთა ოჯახს
    • ვაპროტესტებ შექმნილ სიტუაციას, მგარამ ზუსტად არ ვიცი რას
No answer selected. Please try again.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
Please select minimum 0 answer(s) and maximum 4 answer(s).
/aqcia-saralidze?task=poll.vote
9
checkbox
[{"id":"42","title":"\u10e1\u10d0\u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10dd \u10e1\u10d8\u10e1\u10e2\u10d4\u10db\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10ef\u10d0\u10dc\u10e1\u10d0\u10e6\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1","votes":"1","type":"x","order":"1","pct":50,"resources":[{"type":"image","option_id":"42","value":"wg65ef6xe7gme9gpmjatsx6i0.jpg","src":"https:\/\/advance.ge\/media\/communitypolls\/images\/wg65ef6xe7gme9gpmjatsx6i0.jpg"}]},{"id":"43","title":"\u10de\u10dd\u10da\u10d8\u10e2\u10d8\u10d9\u10e3\u10e0\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10dd\u10db\u10d0\u10e1","votes":"0","type":"x","order":"2","pct":0,"resources":[{"type":"image","option_id":"43","value":"91z90tj45s390fdziupy9s8t1.jpg","src":"https:\/\/advance.ge\/media\/communitypolls\/images\/91z90tj45s390fdziupy9s8t1.jpg"}]},{"id":"44","title":"\u10d0\u10e0\u10d0\u10e4\u10d4\u10e0\u10e1, \u10e3\u10d1\u10e0\u10d0\u10da\u10dd\u10d3 \u10d5\u10e3\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1 \u10e1\u10dd\u10da\u10d8\u10d3\u10d0\u10e0\u10dd\u10d1\u10d0\u10e1 \u10d3\u10d0\u10e6\u10e3\u10de\u10e3\u10da\u10d7\u10d0 \u10dd\u10ef\u10d0\u10ee\u10e1","votes":"0","type":"x","order":"3","pct":0,"resources":[{"type":"image","option_id":"44","value":"86q82olj3ny65rxdoisl1v023.png","src":"https:\/\/advance.ge\/media\/communitypolls\/images\/86q82olj3ny65rxdoisl1v023.png"}]},{"id":"45","title":"\u10d5\u10d0\u10de\u10e0\u10dd\u10e2\u10d4\u10e1\u10e2\u10d4\u10d1 \u10e8\u10d4\u10e5\u10db\u10dc\u10d8\u10da \u10e1\u10d8\u10e2\u10e3\u10d0\u10ea\u10d8\u10d0\u10e1, \u10db\u10d2\u10d0\u10e0\u10d0\u10db \u10d6\u10e3\u10e1\u10e2\u10d0\u10d3 \u10d0\u10e0 \u10d5\u10d8\u10ea\u10d8 \u10e0\u10d0\u10e1","votes":"1","type":"x","order":"4","pct":50,"resources":[{"type":"image","option_id":"45","value":"fp7pg23m43vdi3zm2qrci4asj.png","src":"https:\/\/advance.ge\/media\/communitypolls\/images\/fp7pg23m43vdi3zm2qrci4asj.png"}]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
right